woensdag 22 augustus 2012

maandag 18 juni 2012

Cateau en de Koning

Bezoek Koning Willem III


In mei 1873 brengt Koning Willem III een bezoek aan de provincie Groningen. Bij dit bezoek reist hij eveneens naar Uithuizen waar hij een bezoek brengt aan de Menkemaborg in Uithuizen. De gevel van de Menkemaborg is voor deze gelegenheid prachtig versierd. Het bezoek van de koning maakt grote indruk op Johanna Catharina (Cateau) Lewe van Nijenstein (1861-1943). Johanna is het nichtje van Gerhard Alberda die koning Willem III op de Menkemaborg ontvangt. In een brief aan haar broer Edzard (Es) Willem van 7 juli 1936 haalt Cateau herinneringen op aan het bezoek. Lees verder...

donderdag 14 juni 2012

28 juni vanaf 16.00 presentatie WiGeDok-projekt


Op donderdag 28 juni presenteert het RHC Groninger Archieven het WiGeDok-project. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Deze middag besteden wij aandacht aan bedrijfsgeschiedenis en onderzoek naar de middenstand. Waarom is het van belang bedrijfsarchieven te bewaren? En hoe kun je onderzoek doen naar de geschiedenis van bijvoorbeeld een kleine middenstander?
Daarnaast zetten we het archief van modezaak en bonthandel Van Daal & Meijer (1938-1973) in de spotlights. Dit archief is onlangs bewerkt. In de hal van de Groninger Archieven tonen wij u aan de hand van archiefstukken de geschiedenis van dit bedrijf. Bovendien krijgt ook deze Groningse onderneming vanaf 28 juni een eigen pagina op de WiGeDok website!
Vanaf 16.00 bent u welkom aan het Cascadeplein 4 te Groningen. Het programma begint om 16.30 en wordt afgesloten met een borrel.

U kunt zich aanmelden via info@groningerarchieven.nl.

Foto Fotobedrijf Piet Boonstra, coll. RHC Groninger Archieven (2248-45493).

zondag 10 juni 2012

15 juni bijeenkomst over Be Quick


De Groninger Archieven bewaren het archief van de Groninger Sportvereniging Be Quick 1887. Hierin zitten onder meer ledenlijsten en spelerslijsten, programmaboekjes en uitslagen van wedstrijden, bouwtekeningen van het stadion Esserberg, het Be Quick-orgaan en het Be Quick-weekbericht en maar liefst 900 foto's. De mooiste stukken uit dit archief zijn momenteel tot 18 juni te zien in de hal van de Groninger Archieven.

Daarnaast organiseren de Groninger Archieven samen met de Groninger sportvereniging Be Quick een speciale bijeenkomst in het gebouw van de Groninger Archieven op vrijdag 15 juni om 16.00 uur. Lees verder...

zaterdag 9 juni 2012

Op ziekenbezoek bij Unico Allard Alberda van Menkema in 1748

Een goede opleiding

De familie Alberda van de Menkemaborg voelde het aan zijn stand verplicht om de zonen een goed opleiding te geven. Zo ook Unico Allard Alberda, zoon van Gerhard Alberda van Dijksterhuis en Susanna Elisabeth Alberda van Menkema. Unico Allard wordt geboren in 1726 en van hem zijn twee portretten op de Menkemaborg bewaard gebleven. In de eetzaal hangt een portret gemaakt op 2 jarige leeftijd en de voorkamer hangt een ruiterportret op de schouw – dan is hij 18 jaar. Beide portretten zijn geschilderd door Wassenbergh.
Unico Allard krijgt een gedegen opleiding buiten de deur. Bewaard gebleven rekeningen in het familiearchief geven daarvan een beeld. De rekeningen, die gericht zijn aan zijn vader Gerhard Alberda van Dijksterhuis, lopen van oktober 1736 tot oktober 1740 - vanaf zijn tiende tot en met zijn veertiende jaar. Unico Allard woont dan in huis bij ene predikant Maillart in den Haag en deze houdt keurig overzichten van uitgaven bij. De overzichten zijn opgesteld in het Frans - de taal voor die klasse in die tijd. Voor negen maanden per jaar moet kostgeld betaald worden – 100 gulden voor pension en Unico Allard krijgt ook 6 gulden zakgeld. Er worden ook studieboeken gekocht, maar het leuke van deze rekeningen zijn de gewone dagelijkse dingen, die blijkbaar voorgeschoten worden. Zoals de kosten voor een gezelschap van tien jongeheren. Op een rekening wordt vermeld; gerookt vlees, anijssuiker, 2 pond kool, 4 pond aardakers [vlinderbloemige plant met eetbare wortelknollen], kleine krentenbroodjes, rapen, boter, broodjes, koffie en nog meer suiker.
Betreft het misschien een partijtje of verjaardag? Lees verder op Het verhaal van Groningen...

woensdag 6 juni 2012

Schenking dagboek aan het Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen

GRONINGEN - Het dagboek van een joodse onderduiker in Harpel is onlangs geschonken aan het Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen. Dat gebeurde in het kader van een actie voor het behoud van historisch materiaal uit de Tweede Wereldoorlog in Nederland en Nederlands-Indië. Met klem wordt verzocht bijvoorbeeld foto's, brieven, documenten en voorwerpen uit die periode niet weg te gooien, maar af te staan aan musea en andere instellingen die zich bezighouden met de oorlogstijd. Lees verder in het Dagblad van het Noorden.

dinsdag 29 mei 2012

Het archief van modezaak en bonthandel Van Daal & MeijerMomenteel wordt hard gewerkt aan de bewerking van het archief van modezaak en bonthandel Van Daal & Meijer (1938 – 1973). Vijftien meter archief is in de afgelopen maanden doorgespit, beschreven en genummerd. Maar het einde komt in zicht! Een goede aanleiding om aandacht te besteden aan deze Groningse onderneming.
Willem van Daal en Fred Meijer openden in 1938 een zaak aan de Herestraat 70. Hier verkochten  zij maatkleding en confectie. Na de oorlog ontdekten de heren een nieuw procedé voor de bewerking van zeehondenvellen. Door deze ontdekking groeide de Groningse firma uit tot een succesvolle internationale bonthandel.
Naast de groothandel in bontvellen en bontmantels verkocht Van Daal & Meijer ook bont-mode in de Herestraat en in een filiaal aan de Amsterdamse Keizersgracht. Na oplopende schulden ging de zaak in 1973 failliet en kwam het archief uiteindelijk bij RHC Groninger Archieven terecht.
Oproep
Het archief bevat helaas maar weinig beeldmateriaal. Daarom is het RHC Groninger Archieven op zoek naar allerlei materiaal van deze firma. Heeft u nog een foto van uzelf, uw tante of oma in Van Daal & Meijer bont-mode? Liggen er nog oude catalogi, programmaboekjes van modeshows of reclamemateriaal op zolder? Of heeft u bij deze Groningse firma gewerkt?  Neem dan contact op via verdieping@groningerarchieven.nl. Foto’s kunnen worden gedigitaliseerd, zodat u zelf het origineel kunt houden.
Daarnaast zijn wij ook op zoek naar bontmantels of stola’s van Van Daal & Meijer die wij mogen fotograferen.
Vanaf 19 juni wordt de geschiedenis van Van Daal & Meijer gepresenteerd aan het publiek.
Wilt u op de hoogte blijven? Houd deze weblog dan in de gaten. Binnenkort volgt er meer over Van Daal & Meijer. Interesse in archieven van andere Groningse bedrijven? Kijk dan eens op www.wigedok.eu.

Foto: Fotobedrijf Piet Boonstra, coll. RHC Groninger Archieven (2248-75352).

dinsdag 22 mei 2012

Een voorziening voor de hoge nood van passanten

Vlak voor de Boekenweek verscheen Het boek Ont van Anton Valens. In deze "Grote Groninger Roman" (NRC) werkt de hoofdpersoon, Isebrand Schut, als "gastheer" in de ondergrondse toiletinrichting op de Grote Markt in Groningen.

Voor ons vormde Valens' boek aanleiding om eens te kijken naar de geschiedenis van deze voorziening. Lees verder...

vrijdag 18 mei 2012

Zondag 20 mei Stadswandeling: Groningen 1948-1968 Fotobedrijf Piet Boonstra

De Centrale Bibliotheek Groningen organiseert een tweetal stadwandelingen met als thema Fotobedrijf Piet Boonstra. Collectiebeheerder Michael Hermse van RHC Groninger Archieven en Piet Boonstra jr. nemen u mee langs een aantal plekken in de binnenstad vastgelegd door het fotobedrijf. Een uniek beeld hoe Groningen in de loop der jaren is veranderd.

In het midden van de vorige eeuw was Piet Boonstra (1917–2002) een van de weinige persfotografen in de stad Groningen. Het negatievenarchief van zijn bedrijf is ondergebracht bij de Groninger Archieven. De foto’s tonen zwemmers in het Heerenbad aan de Kleine Badstraat en spelende kinderen tussen het oorlogspuin rond de Grote Markt. Nostalgie én vooruitgang. Soms verwijzen ze onbedoeld naar wat nu weer actualiteit heet.

Zondag 20 mei 2012, 14:00 - 15:30
Zondag 17 juni 2012, 14:00 - 15:30

Contactgegevens

Oude Boteringestraat 18
9712GH  GRONINGEN
Telefoon: 050 3683683
groningen@mijneigenbibliotheek.nl


donderdag 17 mei 2012

Feesten en nog eens feesten op Hemelvaartsdag 1917 maar ook coöperatieve tuberculosebestrijding


Zendingsfeest te Slochteren. Ringrijderij per fiets in Zuidlaren en Zeerijp. In Schildwolde een keuring van tuigpaarden. Harddraverij en verschillende kinderspelen in Noordlaren. Groote Volksfeesten en Turnfeesten in Zuidbroek. English Foudball Teams te Midwolde. Tuinfeest/Reuzen-bal in Musselkanaal (Bij ongunstig weer in de zaal). 
En Dr. Tijdens van Uithuizen spreekt over coöperatieve tuberculosebestrijding in 't Hotel Grommers te Zuidhorn. Men hoefde zich op Hemelvaartsdag 1917 geheel niet te vervelen gezien de advertenties in het Nieuwsblad van het Noorden van 12 mei 1917.

dinsdag 15 mei 2012

WiGeDok in het veld


Bedrijfsarchieven uit Groningen en Ostfriesland in kaart brengen en presenteren op www.wigedok.eu is het doel van WiGeDok. Er is een mooi netwerk ontstaan en het eerste archief is binnen!

Na een persbericht verscheen WiGeDok onder andere in het Archievenblad en op de websites van Veendammer.nl, de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM), FNV Bondgenoten Noord, 104Media (bijvoorbeeld http://www.prachtigvlagtwedde.nl) en Radio Westerwolde. Brieven en flyers zijn verstuurd aan historische verenigingen, erfgoedinstellingen, beheerders van oud archief van gemeenten, en brancheorganisaties.

Inmiddels zijn de eerste contacten gelegd met historische verenigingen uit Bedum en Grijpskerk, de Vakbonds Historische Vereniging, de Stichting Folkingestraat Synagoge en het Noordelijk Scheepvaartmuseum. Naar het MKB, horecaondernemers en FNV Bondgenoten zijn kanalen geopend. Het eerste archief van een vakorganisatie is binnen.

WiGeDok laat zien wat voor boeiends je met bedrijfsarchieven kunt doen. Aan de Beeldbank Groningen is een thema midden- en kleinbedrijf toegevoegd met een reeks afbeeldingen van allerhande winkeltjes en handeltjes uit stad en provincie.


Uit bedrijfsarchieven komen verhalen tot leven die aanhaken op de actualiteit. Zo besteedde WiGeDok aandacht aan de eerste tien jaar van het Nieuwsblad van het Noorden  en aan het wel een wee van de herenkledingfabriek van de gebroeders Levie.

Halverwege juni komt een nieuwe toegang beschikbaar van het archief van bonthandelaar Daal & Meijer. In het komende nummer van FEITH verschijnt een artikel over het bedrijf. Verder presenteert het RHC Groninger Archieven het archiefmateriaal in de hal van de Groninger Archieven.


Afbeelding van thema MKB Beeldbank:
Levering van stoetbomen door de bakker aan de schoolmeester in Spijk (Delfzijl) (1925-1935), collectie RHC Groninger Archieven (818-13808)